Sản phẩm Mollers – Quản lý chất lượng nghiêm ngặt

Quản lý chất lượng nghiêm ngặt

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Orkla (OFFS):

Nhà máy Peter Möller tuân theo các quy tắc sản xuất được quy định trong OFSS. Nhà máy đã đạt được tiêu chuẩn cao nhất, “Green level”

OFSS là yêu cầu nội bộ của Tập đoàn Orkla cho sản xuất thực phẩm an toàn. OFSS được dựa trên cơ sở và có thể tương ứng với tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp Hội Bán lẻ Anh BRC (British Retail Consortium).

Chứng chỉ ISO 22 000:
Nhà máy Peter Möller đang áp dụng chứng chỉ quốc tế về quản lý chất lượng ISO 22000.

HACCP:
Hệ thống HACCP của nhà máy Peter Möller đáp ứng tất cả các nguyên tắc được mô tả trong Codex Alimentarius (bộ sách dinh dưỡng) STAN CAC / RCP 1-1969, Rev.4-2003.

Tiêu chuẩn của Cơ quan An toàn Thực phẩm Nauy (NFSA):
Axellus tuân thủ các quy tắc cho các thiết lập sản xuất của Cơ quan An toàn Thực phẩm Na Uy

Chất lượng các sản phẩm Möller’s cao hơn nhiều so với quy định của Dược điển châu Âu và quy định của FDA Hoa Kỳ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s